Burim Berisha kryetari kampion për investime në Sport

Komuna e Fushë Kosovës është qyteti kampion sa i përket investimeve në Sport.

Nën menaxhimin e kryetarit aktual Burim Berisha, në komunën e Fushë Kosovës është investuar sistematikisht në sport.

Është e vetmja komunë, ku pothuajse secili fshat ka një fushë sportive apo palestër, madje shumë nga këto fshatra i kanë të dyja. Po ashtu edhe në qytet nuk mungon infrastruktura sportive.

Burim Berisha dhe drejtoria për sport ka qenë mbështetja më e madhe për klubet sportive që janë të këtij qyteti.

Ndërkohë i pari i Fushë Kosovës ka thënë që investimet nuk do të nadalen.

‘Sporti është një nga prioritetet tona kryesore. Gjithmonë kemi investuar në salla, fusha sportive dhe në përkrahje të sportistëve. Synimi ynë ishte i qartë: Çdo pjesë e territorit të Fushë Kosovës të ketë qasje falas në fusha dhe salla sportive. Këtë synim e kemi arritur, ndërsa tani do të vazhdojmë me investime në avancimin e këtij sektori dhe ngritje të cilësisë.

Më poshtë disa foto të super palestrave moderne të ndërtuara në Fushë Kosovë dhe fushave sportive.

Palestra Miradi e Ulët që po shfrytëzohet për vaksinim

Komuna e Fushë Kosovës është qyteti kampion sa i përket investimeve në Sport.

Nën menaxhimin e kryetarit aktual Burim Berisha, në komunën e Fushë Kosovës është investuar sistematikisht në sport.

Është e vetmja komunë, ku pothuajse secili fshat ka një fushë sportive apo palestër, madje shumë nga këto fshatra i kanë të dyja. Po ashtu edhe në qytet nuk mungon infrastruktura sportive.

Burim Berisha dhe drejtoria për sport ka qenë mbështetja më e madhe për klubet sportive që janë të këtij qyteti.

Ndërkohë i pari i Fushë Kosovës ka thënë që investimet nuk do të nadalen.

‘Sporti është një nga prioritetet tona kryesore. Gjithmonë kemi investuar në salla, fusha sportive dhe në përkrahje të sportistëve. Synimi ynë ishte i qartë: Çdo pjesë e territorit të Fushë Kosovës të ketë qasje falas në fusha dhe salla sportive. Këtë synim e kemi arritur, ndërsa tani do të vazhdojmë me investime në avancimin e këtij sektori dhe ngritje të cilësisë.

Më poshtë disa foto të super palestrave moderne të ndërtuara në Fushë Kosovë dhe fushave sportive.

Palestra Miradi e Ulët që po shfrytëzohet për vaksinim

NGJARJE TË TJERA

- Reklamë nga Gjirafa -