spot_img

CIMA Construction me Kompleksin Te Kodra – Lagjia te Kodra, Suharekë

spot_img

Kompleksi banesor “TE KODRA” gjendet në lagjen Kodra, Suharekë.

Lagjja Kodra është me plane urbanistike dhe shtrihet në pjesën Jug-Perendimore të qytetit dhe çdo ditë e më shumë po bëhet pjesë e rëndësishme e qytetit të Suharekës. Lokacioni i Kompleksit Banesor “Te Kodra” si e tillë ka qasje shumë të

mirë si për automjete gjithashtu edhe për këmbësorët në Rrugën“Adem Kuqi”, “Milit Kryeziu”dhe“Pavaresia”. Objektet kanë orientim Lindje-Perendim dhe Jug, me dritë dhe diell të mjaftueshëm si dhe hapësira të lira duke respektuar distancat e nevojshme për banim.

“TE KODRA” përbëhet me tre objekte afaristo-banesore nga -2B+P+7 duke u lidhur mirë njëra me tjetrën. Arkitektura moderne, unike dhe e qëndrueshme e bën këtë kompleks të veçantë. Kompleksi ofron mundësi të mira për zhvillimin e jetës familjare të shëndoshë me hapësira gjelbëruese, shtigje dhe hapësira për lojë.

Stabiliteti i ndërtesës është kushti kryesorë i projektimit dhe ndërtimit, duke respektuar me përputhshmëri normat dhe standardet europiane si dhe duke i`u referuar materialeve me cilësinë më të lartë në industrinë e ndërtimit. Tullat me linja të thjeshta e karakterizojnë fasadën e objekteve dhe i japin një frymë të re Kompleksit “TE KODRA”, dhe sigurojnë izolim të përkryer dhe një fasadë qe mirëmbahet lehtë dhe i qëndron kohës.

Duke marrë parasysh kërkesat e klientëve tanë që gjithmonë na kanë besuar, ne do të mundohemi të aplikojmë teknologjitë e fundit në ndërtim për të ofruar dinamikën dhe cilësinë më të lartë në çdo njësi banesore dhe duke u kujdesur deri në detajin më të vogël nga ana funksionale dhe shfrytëzueshmërinë e cdo hapësire.

Privatësia dhe komoditeti i banorëve është rritur duke organizuar në cdo hyrje të objektit L1 me 5 njësi banesore dhe L2,L3 vetëm nga 4 njësi banesore në kate të lidhura me shkallë të gjera dhe 2 ashensorët komod.Parkingjet për vetura nëbodrumet e ndërtesave i plotësojnë nevojat për banorët e ndërtesave duke respektuar standardet dhe normat e ndërtimit. Gjithashtu parkingjet jashtë ndërtesave i plotësojnë nevojat e lokaleve afariste dhe janë në harmoni me kriteret të cilat parashihen sipas planeve dhe rregullave urbanistike.

STATUSI Në Ndërtim
BANESA 52
SIPËRFAQJA 11.120 m2
BLLOQE 3
TIPI Afaristo - Banesor
SIPËRFAQJA E BANESAVE 63 - 149 m2

Kompleksi banesor “TE KODRA” gjendet në lagjen Kodra, Suharekë.

Lagjja Kodra është me plane urbanistike dhe shtrihet në pjesën Jug-Perendimore të qytetit dhe çdo ditë e më shumë po bëhet pjesë e rëndësishme e qytetit të Suharekës. Lokacioni i Kompleksit Banesor “Te Kodra” si e tillë ka qasje shumë të

mirë si për automjete gjithashtu edhe për këmbësorët në Rrugën“Adem Kuqi”, “Milit Kryeziu”dhe“Pavaresia”. Objektet kanë orientim Lindje-Perendim dhe Jug, me dritë dhe diell të mjaftueshëm si dhe hapësira të lira duke respektuar distancat e nevojshme për banim.

“TE KODRA” përbëhet me tre objekte afaristo-banesore nga -2B+P+7 duke u lidhur mirë njëra me tjetrën. Arkitektura moderne, unike dhe e qëndrueshme e bën këtë kompleks të veçantë. Kompleksi ofron mundësi të mira për zhvillimin e jetës familjare të shëndoshë me hapësira gjelbëruese, shtigje dhe hapësira për lojë.

Stabiliteti i ndërtesës është kushti kryesorë i projektimit dhe ndërtimit, duke respektuar me përputhshmëri normat dhe standardet europiane si dhe duke i`u referuar materialeve me cilësinë më të lartë në industrinë e ndërtimit. Tullat me linja të thjeshta e karakterizojnë fasadën e objekteve dhe i japin një frymë të re Kompleksit “TE KODRA”, dhe sigurojnë izolim të përkryer dhe një fasadë qe mirëmbahet lehtë dhe i qëndron kohës.

Duke marrë parasysh kërkesat e klientëve tanë që gjithmonë na kanë besuar, ne do të mundohemi të aplikojmë teknologjitë e fundit në ndërtim për të ofruar dinamikën dhe cilësinë më të lartë në çdo njësi banesore dhe duke u kujdesur deri në detajin më të vogël nga ana funksionale dhe shfrytëzueshmërinë e cdo hapësire.

Privatësia dhe komoditeti i banorëve është rritur duke organizuar në cdo hyrje të objektit L1 me 5 njësi banesore dhe L2,L3 vetëm nga 4 njësi banesore në kate të lidhura me shkallë të gjera dhe 2 ashensorët komod.Parkingjet për vetura nëbodrumet e ndërtesave i plotësojnë nevojat për banorët e ndërtesave duke respektuar standardet dhe normat e ndërtimit. Gjithashtu parkingjet jashtë ndërtesave i plotësojnë nevojat e lokaleve afariste dhe janë në harmoni me kriteret të cilat parashihen sipas planeve dhe rregullave urbanistike.

STATUSI Në Ndërtim
BANESA 52
SIPËRFAQJA 11.120 m2
BLLOQE 3
TIPI Afaristo - Banesor
SIPËRFAQJA E BANESAVE 63 - 149 m2

spot_img
spot_img
spot_img

NGJARJE TË TJERA

spot_img
spot_img