Njoftim për qytetarët që janë testuar me teste rapide të SARS COV-2 në QKMF Fushë-Kosovë

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
QKMF “Fatmir Krasniqi”

Njoftim

Për shkaqe teknike, disa nga të dhënat e qytetarëve të cilët me datën 29.08.2021 janë testuar me teste rapide të SARS COV-2 në QMF në Fushë Kosovë, nuk janë ruajtur në kompjuterin që është përdorur për këtë qëllim. Në protokollet e pacientëve i kemi emrat, vitin e lindjes, vendbanimin dhe rezultatet e testeve të gjithë pacientëve te testuar, mirëpo për plotësimin e formularit të raportimit na nevojiten edhe këto të dhëna:

Numri personal
Numri i telefonit dhe
Profesioni

Andaj luten të gjithë qytetarët të cilët i kanë kryer testet me datën 29.08.2021, në QMF në Fushë Kosovë, të lajmërohen në telefonin e Inspektorit sanitar z.Blerim Berisha, 044/ 276 – 205, dr. Osman Maxhera, 044/ 312 – 355 , në telefonin kujdestar 038/ 535 – 879 ose edhe drejtpërdrejtë në qendrën ku jeni testuar.

Grumbullimi i këtyre të dhënave është shumë i rëndësishëm. Duke ju lutur për mirëkuptim, paraprakisht ju falënderohem për bashkëpunimin.

Me respekt,

Dr. Osman Maxhera, drejtor i QKMF “Dr. Fatmir Krasniqi”, Fushë Kosovë

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
QKMF “Fatmir Krasniqi”

Njoftim

Për shkaqe teknike, disa nga të dhënat e qytetarëve të cilët me datën 29.08.2021 janë testuar me teste rapide të SARS COV-2 në QMF në Fushë Kosovë, nuk janë ruajtur në kompjuterin që është përdorur për këtë qëllim. Në protokollet e pacientëve i kemi emrat, vitin e lindjes, vendbanimin dhe rezultatet e testeve të gjithë pacientëve te testuar, mirëpo për plotësimin e formularit të raportimit na nevojiten edhe këto të dhëna:

Numri personal
Numri i telefonit dhe
Profesioni

Andaj luten të gjithë qytetarët të cilët i kanë kryer testet me datën 29.08.2021, në QMF në Fushë Kosovë, të lajmërohen në telefonin e Inspektorit sanitar z.Blerim Berisha, 044/ 276 – 205, dr. Osman Maxhera, 044/ 312 – 355 , në telefonin kujdestar 038/ 535 – 879 ose edhe drejtpërdrejtë në qendrën ku jeni testuar.

Grumbullimi i këtyre të dhënave është shumë i rëndësishëm. Duke ju lutur për mirëkuptim, paraprakisht ju falënderohem për bashkëpunimin.

Me respekt,

Dr. Osman Maxhera, drejtor i QKMF “Dr. Fatmir Krasniqi”, Fushë Kosovë

NGJARJE TË TJERA

- Reklamë nga Gjirafa -